Ի գիտություն հեռակա բաժնի I-V կուրսերի բոլոր ուսանողների

  • 12-29-2015

Հեռակա բաժնի առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները սկսվելու են 2016 թ. հունվարի 12-ին, ժամը 1000-ից: