Հեռակա ուսուցման երկրորդ կիսամյակի եզրափակիչ քննությունների գրաֆիկ

  • 9-1-2015

Հեռակա ուսուցման բոլոր մասնագիտությունների I-IV կուրսերի եզրափակիչ քննությունները կսկսվեն 2015թ. սեպտեմբերի 7-ից: 

Բոլոր քննությունների սկիզբը ժամը` 12.00

Քննությունների գրաֆիկին ծանոթացեք այստեղ: